Efektivní řešení s energií

Přinášíme ekoinovace

o citysupport

Společnost Citysupport s.r.o. byla založena s cílem poskytovat klientům komplexní a kvalitní služby v energetice. Náš dynamický tým doplněný o zkušené odborníky z energetiky Vám poradí jak dosáhnout na prokazatelné úspory nákladů za energie, které potřebujete. Principem naší nabídky je zajistit pro Vás kompletní cestu od analýzy přes návrh řešení až po projekci tohoto návrhu s garancí projektovaných parametrů. Jednoduše Vám připravíme koncept konkretního řešení efektivních energetických úspor od A do Z.

pro koho jsou naše řešení určená

Všeobecně můžeme říci, že musí být nalezen ideální kompromis mezi parametry výroby, spotřeby a akumulace energií. Naše řešení jakým je například Kotel WAVE není momentálně aplikovatelné do objektů velikosti rodinných domů, ale je vhodné pro objekty o velikosti minimálně 20 rodinných domů nebo 40 bytů a výš. Obecně se jedná o střední a větší objekty typu hotel, pila, podnikatelské areály, kancelářská centra, školy, školky a mnoho dalších podobných objektů.

Smart inovace a chytrá řešení na míru

Služby

Poskytujeme řešení, která skutečně šetří energie, zjednodušují Vám práci a jsou přínosem jak pro Vás, tak pro vaše okolí. 

Dotační poradenství včetně následného reportingu. Relevantní konzultační služby zkušených odborníků.

-provozní management

-energetický management

-kordinace a poradenství

-inženýring a poradenství

-dotační management

-finanční poradenství

-realizační služby 

 

Partneři

Technologie

WAVE mikro elektrárna

Český kotel WAVE na dřevní štěpku generující 120kW tepla + 6kW elektřiny

KVET kogenerační jednotky

Kombinovaná výroba energie a tepla jakožto účinné opatření energetické soběstačnosti a nezávislosti 

OZE větrné a FVE elektrárny

Obnovitelné zdroje energie

ZEVO energie & odpady

zařízení pro energetické využití odpadů

garance

disponujeme prověřeným know-how úspěšných projektů a podpory spolupráce obcí a města s komerčními subjekty. Orientuje se na životní prostředí, obnovitelné zdroje energie, úsporu energie a uznává hodnoty trvale udržitelného rozvoje. Hlavním cílem společnosti je zajistit ve všech městech a obcích České republiky provoz účinných, energeticky nenáročných a k životnímu prostředí šetrných technologií a opatření a opatření a tyto využívat k všeobecnému zkvalitňování života občanů.

Konktaktujte nás

  • +420 602 648 654
  • info@citysupport.cz
  • IČO: 08228493

Pomáháme vám ušetřit

Kotel WAVE

jak kotel wAVE funguje

Výrobu elektřiny zajišťuje lamelový expandér, jehož konstrukce je velmi jednoduchá a prakticky bezúdržbová. Spalinové výměníky mají systém automatického čištění, který několikrát za hodinu provede mechanický otěr teplosměnné plochy a zajistí tak vysokou účinnost po celý rok. WAVE také disponuje masivní spalovací komorou a velmi odolným dopravníkem paliva. Díky tomu nehrozí poškození ani při dodávce nekvalitního nebo dokonce znečištěného paliva. Masivní vyzdívka navíc umožňuje spalování i velmi vlhké biomasy. 

kdo za tím stojí

Od prvního nápadu na vývoj kogeneračního zařízení na využití biomasy letos uběhlo 12 let, ale již počátkem října 2015 získal tento projekt „ekologického Oskara“ – E.ON GLOBE AWARD v kategorii „Nápad“. Nápad vznikl v roce 2008 na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Nyní ho rozvíjí Ing. Jakub Maščuch se svým týmem v Univerzitním centru energetiky efektivních budov ČVUT

Pomáháme vám ušetřit

Technologie KVET

dvakrát tolik úspor

Tato technologie spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění.

jak to funguje

Motor vyrábí mechanickou energii pro pohon generátoru. Mechanická energie je zde transformována na elektřinu pomocí asynchronního generátoru. Teplo vzniklé spalováním je beze zbytku využíváno pro ohřev topné a užitkové vody. Díky kondenzačnímu režimu v základním provedení je celková účinnost až 107,4%.

Pomáháme vám ušetřit

Technologie OZE

proč OZE?

Nezávislost na vzdálených zdrojích energie a využívání obnovitelných zdrojů jako je slunce, voda, vítr či biomasa je dobrým základem pro energetickou soběstačnost obce či regionu.

co vám OZE může přinést

Z výroby čisté energie mohou obce prosperovat. Peníze se točí v místní ekonomice a daná opatření často přispívají k lepší lokální zaměstnanosti včetně udržení investic v regionu. 

Pomáháme vám ušetřit

Technologie ZEVO

odpady jako zdroj energie

Zatím co běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadu, u technologie ZEVO dochází jejich využitím k výrobě tepelné a elektrické energie. Energetické využití zbytkových odpadů je evropský trend a přirozená součást fungujícího systému odpadového hospodářství a udržitelného rozvoje. Protože šetří krajinu a zachovává primární suroviny příštím generacím, postupují stejnou cestou např. i Rakousko, Švédsko, Nizozemí či Německo. Zařízení na energetické využití odpadu nemusí být vždy nutně velká spalovna, lze řešit i menší energetické celky či technologie, které svoji provozní podstatou lze vyjmout s definice ZEVO. Takto lze například zajistit efektivní energetické zpracování biohmoty (BRO)